Hildas första kull - Stjärnkullen 150806

 
 
Tik nr 1: First Star Agena = Diza
 
Hane nr 2: First Star Acrux = Vince
 
Hane nr 3: Firsta star Anilam = Simba
 
Hane nr 4: First star Antares = Elliott
 
Hane nr 5: First star Algol = Milo
 
Hane nr 6: First star Altair = Malte