Uppdatrat!

Vi väntar  valpkull i juli med leveransklara i sept!