Diza's valpar är födda!

Diza's valpar föddes fredagen den  21/2!

ALLA VALPARNA ÄR TINGADE!!!