Foto på sålda hundar!

 
 
 
Filip - Second Star Minor