Någon ny valpkull planeras förmodligen inte förrän sommar/höst 2023!
Flera frågetecken ännu och återkommer med det!
 
 
 
 
 
 
 
 
När du hämtar din hund!